Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

rem1

m. [LC] [TRA] Instrument de vogar i de remar, consistent en una peça llarga i prima de fusta, amb un mànec en un extrem i una pala en l'altre, amb què es bat l'aigua.
[TRA] a rems [o al rem] loc. adv. Per l'acció dels rems. Fugiren a rems sense ajuda del vent.
[TRA] a tot rem loc. adv. Amb tota la velocitat possible.
[TRA] rem de punta Rem sense companyó a l'altre costat del banc.
[TRA] rem parell Rem amb companyó a l'altre costat del banc.
m. [SP] Esport nàutic consistent en la propulsió d'una embarcació que es desplaça utilitzant com a palanca rems que recolzen sempre en el bot.
m. [IMI] Bastó de fusta emprat pels confiters per a remenar la pasta.
m. [LC] Feina manual a fer. Me'n vaig al rem. Un rem o tall de feina.
m. [LC] Direcció d'una casa, d'un negoci, d'una empresa. El pare porta el rem de l'empresa.
m. [AGF] Part del bosc on es localitza la tallada.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions