Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

cerrero -ra

adj
1 [persona] vagabund -a.
2 [animal] salvatge, indomesticat -ada.
3 amer amarg -a. Caf cerrero, caf amarg.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions