Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7915/1Darrera versió: 26.06.2019

Títol

Elisió de la preposició en coordinacions 

Resposta

En una coordinació de sintagmes preposicionals en què les preposicions són iguals, es pot suprimir la segona i coordinar els complements si la interpretació dels elements es considera que és unitària o única. Per exemple:

El pis d'en Pau i la Jana presenta un estat lamentable. (hi ha un sol pis)
Hem comprat un petit obsequi als monitors de menjador i d'acollida. (l'obsequi és compartit entre els monitors de menjador i els d'acollida)

Si es repeteix la preposició, tot i que també es pot interpretar que els complements coordinats constitueixen un tot unitari, se sol interpretar que són elements independents. Per exemple:

La presidenta s'ha compromès a reformar el vestidor dels entrenadors i de les jugadores. (hi ha un vestidor per als entrenadors i un per a les jugadores)

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions