Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

pebràs
[pl. -assos]

1 m. [BOB] [LC] Bolet de l'ordre de les russulals, robust, de color blanc, barret més o menys enfonsat, amb el marge incurvat, carn compacta i dura, comestible quan és jove, que viu sobretot als boscos de planifolis (Russula delica i R. chloroides).
2 m. [BOB] Pebràs lleter
3 [BOB] pebràs coent Lleterola de llet groga
4 [BOB] pebràs d'estepa negra Lleterola de llet morada, que forma micorrizes amb l'estepa negra (Lactarius cistophilus).
5 [BOB] pebràs lleter [o pebràs de bosc] Bolet comestible de l'ordre de les russulals, precoç, de carn i làtex blancs (Lactarius piperatus).
6 [BOB] pebràs lleter de riberada Bolet de l'ordre de les russulals, de làmines rosades i làtex blanc, associat als pollancres (Lactarius controversus).
7 [BOB] pebràs lleter vellutat Bolet de l'ordre de les russulals, de mida gran, barret en forma d'embut, de cutícula vellutada i carn dura i picant, comestible poc apreciat, que viu sobretot als alzinars (Lactarius vellereus).
8 [BOB] pebràs mascle Pebràs parasitat per l'ascomicet Hypomyces lateritius.
9 [BOB] pebràs pelut Lletraga peluda
10 m. [BOB] Rovelló 1
11 m. [BOB] Pinetell 1
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions