Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

intestí -ina

adj. [LC] Intern, especialment en el cos social, civil, domèstic. Lluites, discòrdies, intestines.
m. [LC] [ZOA] [MD] [usat generalment en pl.] Porció tubular de l'aparell digestiu que s'estén des de l'estómac a l'anus, situada, en l'espècie humana, en la cavitat abdominal.
[ZOA] [MD] intestí gros Segona porció de l'intestí, que comprèn el cec, el còlon i el recte.
[ZOA] [MD] intestí prim Primera porció de l'intestí, que comprèn el duodè, el jejú i l'ili.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions