Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

péixer
[inf. péixer o pàixer; ger. paixent; p. p. pascut; ind. pr. peixo o paixo, peixes o paixes, peix o paix, paixem, paixeu, peixen o paixen; ind. imperf. paixia, etc.; ind. fut. paixeré, etc.; subj. pr. peixi o paixi, peixis o paixis, peixi o paixi, paixem o pasquem, paixeu o pasqueu, peixin o paixin; subj. imperf. paixés o pasqués, etc.]

1 v. tr. [LC] Fornir d'aliment o de pastura (algú o alguna bèstia).
2 1 v. tr. [LC] Fornir d'aliment (un ocell, un infant, una persona gran, etc.), ficant-l'hi a la boca. Últimament ha perdut molt i l'hem de péixer.
2 2 v. tr. [LC] Fornir (d'aliment) un infant, una persona gran, etc., ficant-l'hi a la boca. La mare li ha pascut el dinar, els cigrons.
3 v. tr. i intr. [LC] Pasturar 1 i 2
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions