Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 5403/4Darrera versió: 06.03.2020

Títol

'a l'una' o 'a la una'? ('a un temps, conjuntament') 

'l'una' o 'la una'? (hora) 

Resposta

Per expressar 'a un temps, unidament, conjuntament', l'expressió adequada és a l'una, no pas a la una. Per exemple:

Xerraven a l'una.
Hem d'anar tots a l'una, si no volem fracassar.


 

Convé no confondre aquesta expressió amb la referència a l'hora del dia, cas en què per tradició el mot una no s'apostrofa:

Hem quedat a la una.
Van estar desperts fins a la una de la matinada.

 

Classificació

Categoria
Ortografia
Abreviacions