Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

terrorisme internacionalTERMCAT
Abreviacions