Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

avançar

v tr
1 [moure endavant] avanzar, adelantar. Avançar les peces del tauler, adelantar las piezas del tablero. Avançar un projecte, adelantar un proyecto.
2 [passar al davant] adelantar.
3 adelantar, anticipar. Avançar la sortida de l'avió, adelantar la salida del avión.
4 [diners, el sou] adelantar, anticipar.
5 [un rellotge] adelantar.
6 fig [avantatjar] adelantar, aventajar, exceder, superar. Avançar els altres en intel·ligència, aventajar a los demás en inteligencia. Ja ha avantatjat tots els de la seva classe, ya ha adelantado a todos los de su clase.
7 fig [acostar a l'acabament] adelantar, avanzar. Avui han avançat molt la feina, hoy han adelantado mucho el trabajo.

v intr
8 [anar endavant] adelantar, avanzar. L'exèrcit avança lentament, el ejército avanza lentamente.
9 [progressar] adelantar, avanzar, progresar.

v pron
10 [moure's endavant] adelantarse.
11 [un rellotge] adelantarse, adelantar intr. El rellotge s'avança de cinc minuts diaris, el reloj se adelanta (o adelanta) cinco minutos diarios.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions