Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6670/3Darrera versió: 16.03.2016

Títol

Apostrofació davant de cursiva 

Apostrofació davant de títols i usos metalingüístics 

Resposta

En general, els articles definits el i la i la preposició de s'apostrofen davant d'una paraula o fragment escrit en cursiva, tret d'usos metalingüístics, sempre que calgui segons les normes que regulen l'ús de l'apòstrof. Per exemple:

L'autora d'Olor de colònia és Sílvia Alcàntara.
L'Ara treu un nou suplement.
Has vist l'última portada d'El Temps?
Els relats d'El cafè de la Granota se situen a Mequinensa.
El substantiu de atraure és atracció. (ús metalingüístic)

 

Classificació

Categoria
Ortografia
Convencions .Altres convencions de la llengua
Abreviacions