Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

estalvi -lvia

adj
1 salvo -va. Va tornar sa i estalvi, volvi sano y salvo.
2 estar estalvi estar a salvo.

m
3 [acci d'estalviar] ahorro.
4 [all que hom estalvia] ahorro.
5 merc ahorro. L'estalvi nacional, el ahorro nacional.
6 pl salvamanteles.
7 els estalvis es mengen (o foraden) les tovalles fig i fam lo barato es caro.
8 fer estalvi (o estalvis) ahorrar, economizar.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions