Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

xarxa

f. [LC] [IT] Teixit amb fils nuats formant una retícula de malles quadrades o rombals.
f. [LC] [IT] [AGP] Tros d'aquest teixit destinat a la pesca, de malles que no permetin el pas del peix a través d'elles. Es dedicaven a fer i adobar xarxes.
f. [LC] [SP] En el tennis, el voleibol i altres esports, malla col·locada al mig del camp de joc per damunt la qual es fa passar la pilota.
f. [JE] En el circ, malla desplegada sota els acròbates per a amortir caigudes accidentals.
f. [LC] [EI] Malla de corda que cobreix l'embolcall d'un baló o globus aerostàtic, distribueix la càrrega per la seva superfície i suporta la barqueta.
f. [LC] [TC] Encreuament o connexió de línies, de conduccions, de vies de comunicació, de canonades, de circuits elèctrics, etc. Xarxa de regatge, de camins, de mostratge. Xarxa de ferrocarril. Xarxa de carreteres.
[LC] [GL] xarxa de drenatge Conjunt de cursos d'aigua que drenen una conca d'hidrografia o un territori.
[LC] [TC] xarxa telegràfica Conjunt de línies que conflueixen en una mateixa central telegràfica.
[LC] [TC] xarxa telefònica Conjunt de totes les instal·lacions destinades a la prestació del servei telefònic.
f. [ECT] [BB] Conjunt de coses o de persones enllaçades entre elles. La xarxa d'oficines d'un banc. La xarxa de biblioteques de la Diputació.
[GG] xarxa meteorològica Conjunt d'estacions distribuïdes geogràficament dins una regió o un país i destinades a fornir informació meteorològica a un servei central.
f. [CO] Conjunt d'emissores de ràdio i de televisió que comparteixen, totalment o parcialment, la programació.
f. [CO] [IN] Conjunt d'estacions de comunicació equipades per a la seva intercomunicació en certs moments i en un ordre determinat.
f. [GL] Conjunt de tots els nusos que constitueixen una estructura cristal·lina.
[GL] [GG] xarxa geodèsica Conjunt de punts d'una superfície geogràfica mesurats amb precisió mitjançant mètodes adequats.
f. [IN] En inform., conjunt d'unitats funcionals autònomes interconnectades. Treballar en xarxa.
f. [ZOA] Teixit anatòmic que forma una retícula de malles quadrades o rombals.
f. [EG] Sistema reticulat de relacions, com ara tròfiques, entre conjunts definits per la taxonomia o la funció.
[EG] xarxa tròfica Conjunt interconnectat de cadenes alimentàries, els nodes del qual són organismes que s'alimenten o són menjats per altres de la xarxa.
f. [FIA] [FIF] xarxa de difracció Instrument òptic format per una superfície, generalment un cristall, en què són gravades molt juntes milers de línies, emprat per a dispersar la llum.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions