Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6949/3Darrera versió: 13.06.2017

Títol

'Acabar per' + infinitiu  

'Acabar de' + infinitiu  

Perífrasis de culminació 

Nova gramàtica 

Resposta

La perífrasi acabar per + infinitiu expressa la culminació d'una situació més o menys llarga produïda per una insistència. Per exemple:

Si ho demanes tantes vegades, acabaràs per esgotar-li la paciència.
Sempre acaba per penedir-se de la seva irritabilitat.

Altres construccions que es poden fer servir amb el mateix sentit són el verb acabar seguit d'un gerundi o bé les expressions al final, a l'últim, a la fi, finalment, etc., seguides de verb conjugat:

Si ho demanes tantes vegades, acabaràs esgotant-li la paciència.
Al final sempre es penedeix de la seva irritabilitat.

D'altra banda, la perífrasi acabar de + infinitiu es fa servir per expressar la culminació d'una situació (sense el matís d'insistència) o un valor temporal d'anterioritat immediata. També es fa servir per atenuar una negació. Per exemple:

Demà acabarem de fer el trasllat de pis.
Ara mateix acaben d'anunciar que es casen.
('valor temporal immediat')
No acabo de veure clara la teva proposta, m'ho rumiaré.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions