Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 4181/4Darrera versió: 18.09.2012

Títol

institucions, organismes, entitats, empreses o establiments (majúscules i minúscules) 

Resposta

Quan es parla d'entitats formalment constituïdes, com ara una institució, un organisme, una empresa o un establiment, tant públics com privats, s'ha d'escriure en majúscula la primera lletra de tots els noms i adjectius que formen part de la denominació. Per exemple:

Departament de Justícia
Subdelegació del Govern Civil a Barcelona
Presidència de la Generalitat
Oficialia Major
Ministeri Fiscal
Capitania General de...
Ajuntament de Manresa
Diputació de Tarragona
Comunitat Autònoma de...
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana
Policia Municipal de Mataró
Jutjat de Primera Instància núm. 1
Associació de Veïns del Poblenou
Ateneu Barcelonès
Universitat de Barcelona
l'Hotel Principal
El Llanternó
(bar)
l'Escola Barrufet
la Borsa de Barcelona
Forces Elèctriques de Catalunya
Societat General d'Aigües de Barcelona
Clínica del Remei
Teatre Lliure 

En canvi, quan es tracta de la denominació genèrica o d'un plural aglutinador, s'escriuen sempre amb minúscules. Per exemple: 

els departaments de la Generalitat
els departaments de Justícia i de Cultura
les subdelegacions del Govern a Catalunya
les capitanies generals estenen llur competència...
els ajuntaments d'Olot i del Prat....
els nou escut ja llueix a la façana de l'ajuntament...
(perquè es tracta d'un edifici)
cap diputació no pot...
les comunitats autònomes
tots els grups parlamentaris han de...
la policia municipal
les policies municipals
els jutjats són a l'edifici...
les associacions de veïns col·laboraran...
els ateneus de Catalunya
les universitats han d'acomplir...
un hotel de categoria
una escola de barri
les societats d'aigües
no hi ha prou clíniques
està internat en una clínica
actuen en un teatre

 

Classificació

Categoria
Convencions .Majúscules i minúscules
Abreviacions