Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 780

Fitxes de l'Optimot
1. 'a l'entrar' o 'en entrar'? / 'en'/'al' davant d'infinitiu (valor temporal i causal) / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Davant d'una oració d'infinitiu, la preposició en té els valors següents: Valor temporal La preposició en s'usa davant d'un infinitiu amb un valor temporal, i té un sentit proper al de l'adverbi quan. Per exemple: En sortir de classe van anar al cinema. (= Quan van sortir de classe van anar al [...]
2. Nova gramàtica / 'Acabar per' + infinitiu / 'Acabar de' + infinitiu / Perífrasis de culminació
Font Fitxes de l'Optimot
perífrasi acabar de + infinitiu es fa servir per expressar la culminació d'una situació (sense el matís d'insistència) o un valor temporal d'anterioritat immediata. També es fa servir per atenuar una negació. Per exemple: Demà acabarem de fer el trasllat de pis. Ara mateix acaben d'anunciar que es casen [...]
3. 'de' + infinitiu: subjecte o atribut / 'de' + infinitiu: complement directe / Preposició 'de' seguida d'infinitiu / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
De + infinitiu: subjecte o atribut Quan un infinitiu fa de subjecte o d'atribut d'una oració i va posposat al verb principal, es pot introduir amb la preposició de. Per exemple: Em dol (de) fer-ho d'aquesta manera (subjecte posposat). La meva intenció era (de) cridar l'atenció sobre aquella [...]
4. Nominalització de l'infinitiu: el + infinitiu / El dedicar-se als fills o La dedicació als fills? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Generalment, un infinitiu porta article (o un altre determinant), quan ja s'ha lexicalitzat com a nom o bé funciona sintàcticament com un nom. Per exemple: El saber no fa cap nosa. El menjar d'avui és excel·lent. El parlar d'aquest indret m'agrada molt. Té un somriure que m'enamora. El seu [...]
5. 'Només veure'l a l'aeroport' o 'Així que va veure'l a l'aeroport'? / 'Només (de)' + infinitiu amb valor temporal / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
La construcció només (o només de) seguida d'infinitiu és adequada en català amb valor temporal de simultaneïtat o seqüenciació, quan significa 'immediatament després'. Per exemple: Només (de) veure'l a l'aeroport li van saltar les llàgrimes d'emoció. Amb el mateix sentit també es pot fer servir [...]
6. 'els anys seixanta' ,'en els anys seixanta' o 'als anys seixanta'? / Preposició davant de dècades (expressió temporal)
Font Fitxes de l'Optimot
Per fer referència a un període temporal de deu anys, aproximadament, es poden fer servir els mots dècada o anys. Aquesta expressió temporal pot anar precedida d'una preposició (a o en), o bé sense preposició. Per exemple: En els anys vint / Als anys vint / Els anys vint del segle passat es va [...]
7. Accions en les interfícies digitals: infinitiu o imperatiu?
Font Fitxes de l'Optimot
persona del singular) en els missatges que els usuaris adrecen al programa. Per exemple: Ordres del programa a l'usuari Ordres de l'usuari al programa Introduïu el terme de consulta Accepta Premeu la tecla Esc Actualitza Voleu enviar el missatge de text? Copia Escolliu una opció [...]
8. 'quantitat a pagar' o 'quantitat per pagar'? / Nom + 'a' + infinitiu / Nom + 'per' + infinitiu / Infinitiu amb valor d'obligació o necessitat / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
La construcció nom + a + infinitiu designa accions no acomplertes que cal fer, pendents de fer. Habitualment aquesta construcció està formada per un indefinit o genèric del tipus res, poca cosa o moltes coses, i un infinitiu com ara dir o fer. Per exemple: coses a fer, poca cosa a dir, no hi ha [...]
9. Usos del condicional / Probabilitat referida al futur: condicional irreal
Font Fitxes de l'Optimot
 Li agradaria que les seves filles li tinguin més d'afecte). Cal recordar, però, que l'ús del condicional simple o perfet per expressar probabilitat en el passat no és adequat. L'ús més habitual és amb deure + infinitiu. Per exemple: A aquella hora devia haver anat al metge (i no A aquella hora hauria anat al [...]
10. 'a' + expressió temporal + 'de': 'a dos mesos de la final'
Font Fitxes de l'Optimot
l'espai o en el temps respecte al punt de referència designat pel complement de la preposició de. Cal recordar, però, que amb valor temporal no es fa servir per indicar posterioritat. Per exemple: A dos mesos de la final es va lesionar greument. A poques hores de l'onada de calor encara no s'han resolt [...]
Pàgines  1 / 78 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>