Resultats de la cerca bsica: 42

Ortografia catalana
1. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
L'alfabet catal prov de l'alfabet llat i consta de vint-i-sis lletres, ordenades se-gons un sistema convencional, de la manera que mostra el quadre 1. Cada lletra t dues formes diferents: la lletra minscula (o, simplement, mins-cula), que s la lletra d'escriptura o impressi ordinria i que [...]
2. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
La grafia dels sons i el valor fnic de les lletres L'ortografia catalana s'ha establert procurant que l'escriptura representi la mxima correspondncia amb les pronncies dels diferents parlars, tenint en compte, complementriament, els criteris etimolgics i les tradicions grfiques. Per aquest [...]
3. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Les lletres modificades Hi ha lletres que es poden modificar amb signes afegits, els diacrtics, per a indi-car un valor distint del que tindria la lletra corresponent sense el diacrtic. Amb l'addici dels diacrtics, aquestes lletres esdevenen lletres modificades i representen valors concrets [...]
4. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Els dgrafs 2.1.3.1. Com hem dit ms amunt a propsit de la correspondncia entre sons i lletres (?2.1.1c), hi ha determinats sons que no es representen mitjanant una sola lletra, sin amb una combinaci de dues, els dgrafs. Un dgraf s un grup de dues lletres que representa un nic so [...]
5. Les lletres. LES CONSONANTS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Les consonants sn les lletres b, c, d, f, g, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y i z, que representen els sons consonntics, i tamb h, que noms es pronuncia en casos molt especials (com en ehem, halar o hitleri; ?2.9.2). Igualment representen sons consonntics les grafies modificades i [...]
6. Les lletres. LES CONSONANTS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Sobre l'ocurrncia dels sons oclusius, fricatius i africats en fi de sllaba, conv tenir present: a) Que en posici final absoluta de mot solament s possible la realitzaci sorda. En con-seqncia, en aquesta posici un so sord es pot trobar representat per la consonant que ordin-riament servei [...]
7. Les lletres. LES VOCALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
La grafia dels sons voclics tnics L's de les grafies vocliques en el vocalisme tnic general s unvoc i no es pres-ta a confusi en la mesura que a cada so voclic li correspon la seva grafia voclica, amb el benents que els sons [ ? ] i [e], d'una banda, i [ ? ] i [o], de l'altra, comparteix [...]
8. Les lletres. LES VOCALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
. QUADRE 7 Correspondncia entre els sons voclics i llurs grafies en sllaba tona [a] [ ? ] [e] [i] [o] [u] a e i o u 33 Les lletres QUADRE 7 (Continuaci) Correspondncia entre els sons voclics i llurs grafies en sllaba tona SO GRAFIA EXEMPLES PARLARS PARLARS OCCIDENTALS ORIENTALS [a] [ ? ] a [...]
9. Les lletres. LA LLETRA H
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, anhel, anhdrid, conhort, exhaurir, inhalar, inherent, inhibir, inhs-pit, subhasta, tothom, transhumncia; ahir, alcohol, aldehid, anihilar, cohesi, cohibir, cohort, dehiscent, nihilisme, prohibir, subtrahend, vehemncia, vehicle. 83 Les lletres Aix mateix, es mant la h originria en mots presos [...]
10. Les lletres. LA LLETRA H
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
En alguns casos, per, la h representa la pronncia aspirada de la consonant aproximant glotal sorda [h]: 84 x 2.10 a) Interjeccions com ehem!, ha! ha! ha!, hum!, ah! b) El verb halar 'menjar', d'origen cal. c) En mots manllevats de les llenges que tenen h aspirada (com l'angls, l'ale-many o l' [...]
Pgines  1 / 5 
Pgina  1  2  3  4  5  Segent >>