Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7608/1Darrera versió: 11.03.2020

Títol

conte, comte, compte 

Resposta

Els mots conte, comte i compte tenen una pronúncia bastant similar i solen causar confusions a l'hora d'escriure'ls. Segons el significat, cal distingir les tres grafies:

  1. Conte, del verb contar, és sinònim de rondalla: L'àvia m'explicava contes de dracs en sortir de l'escola.

  2. Comte, és el títol nobiliari: L'imaginari popular diu que el comte Arnau vivia al castell de Mataplana.

  3. Compte, acció de comptar, càlcul d'una quantitat: He perdut el compte dels cops que li he dit que calli; un compte corrent. També és habitual com a interjecció, per dir 'alerta': Compte, no caiguis!

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general

Fitxes relacionades

Abreviacions