Resultats de la cerca bsica: 13

Ortografia catalana
1. La grafia dels mots. LES CONTRACCIONS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
nom d'una entitat o d'un grup, o b del ttol d'una obra o d'una publicaci, i s'escriu, per tant, amb la inicial en majscula: est subscrit a El Temps (publicaci peridica), l'obertura d'Els mestres cantaires de Nuremberg (pera), passem per Els Quatre Gats (cerveseria). c) Quan l'article forma [...]
2. Les lletres. LES CONSONANTS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
interior de mot aquests sons adopten la sonoritat de la consonant segent; per tant, els sons sords sn solament possibles davant d'un sord, i els sonors, davant d'un sonor. En conseqncia, un so sord es pot trobar representat per la consonant que ordinriament ser veix per a la representaci del so sonor [...]
3. L'accent i la diresi. TRACTAMENT GRFIC DE LA SLLABA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
2.7.4.1c, respectivament): aiges, llenges, segent, Gell, lingista, ping, argiria, Gives, Aigissi (barranc de l'Alta Ribagora), delinqent, obliqes, pasqes, aqfer, terraqi, ubiqitat. Cal tenir en compte que la u dels grups gua, guo, qua i quo es pronuncia sempre; per tant, la u no ha [...]
4. Les lletres. LA LLETRA H
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
respon a una pronncia aspirada de la llengua originria que en catal no se sol conser-var i, per tant, la h t noms un valor etimolgic. En altres manlleus, per, si no estan prou aclimatats al sistema fontic catal, la grafia h serveix per a representar el so [h], que s la pro-nncia ms habitual [...]
5. L'accent i la diresi. L'ACCENT GRFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
: .gui.la, di.a.lc.ti.ca, i.nr. ci.a, in.g.nu.a, mr.fe.ga, pa.rr.qui.a, pi.r.mi.de, sn.te.si, r.su.la. En la classificaci dels polisllabs en aguts, plans i esdrixols, conv tenir en compte les regles segents: a) La i i la u febles situades entre dues vocals sn semivocals, i per tant formen [...]
6. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
representa el so [ ? ] perqu la i no es pronuncia (reixa, dibuix), men-tre que en la major part de parlars occidentals la i s que es pronuncia i, per tant, la grafia del so [ ? ] en re[ j? ]xa, dibu[ j? ] s x (reixa, dibuix). A la segona fila corresponent a la grafia tz, l'alternana de la pronncia [ d?z [...]
7. La grafia dels mots. L'APSTROF
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
discurs ple de has! i hums! f ) No s'apostrofa davant els smbols: el H s un gas molt voltil, 10 mg de As (llevat dels de la rosa dels vents, que es tracten com si fossin sigles: tant bufa de l'E com de l'O). Per s prefe-rible apostrofar davant dels compostos d'especialitat en qu el primer element s [...]
8. La grafia dels mots. L'APSTROF
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
'ns-el, escriure'ns -ho; renta't, desfer-se't; porta'l, du'l, creu-te'l, li'l compro; porti'ls, colliu-me'ls, te'ls comprarem, dona'ls-el, dugui'ls -hi; perdre's; treure'n, se'n va, porti-me'n, recordar-te'n, se me'n riu. No s'apostrofen, per tant, els pronoms darrere d'un verb acabat en u amb valor semivoclic [...]
9. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
hereditaris s'escriu b o v segons la pronncia d'aquelles regions que han conservat viva l'antiga distinci entre els dos sons (illes Balears, part del Pas Valenci, Camp de Tarragona, l'Alguer), per damunt de qualsevol consideraci de carcter etimolgic. S'escriu, per tant, cavall (malgrat CA b ALLUS ), [...]
10. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
La grafia dels grups de sons [gz] i [ks]: cc, cs, cz, gs, gz i x Els grups [gz] i [ks] presenten diverses solucions grfiques. La grafia x tant pot representar el grup [gz] com el grup [ks]. Cal parar esment en el vocabulari afectat en cada cas. a) S'escriu x principalment en cultismes i en la [...]
Pgines  1 / 2 
Pgina  1  2  Segent >>