Resultats de la cerca bsica: 71

Criteris lingstics
1. Equivalncies castell - catal. a destajo loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducci de textos normatius del castell al catal
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
a destajo loc-a destall / a escarada / a preu fet / a tasca / a (un) tant alat loc Dit d'una feina que es fa o contracta a un preu prefixat. CA:Anar (o treballar) a destall. Cobrar a preu fet. Contractar (o donar una feina) a tasca. Prendre (o acceptar) una feina a escara. Treballador a escarada. [...]
2. Documentaci administrativa. La invitaci. Dataci  [PDF, 734 kB]
Font Documentaci jurdica i administrativa
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
La invitaci s un document que no s'ha de registrar. Per tant, noms duu una nica data, que s'estructura com segueix: poblaci, nom del mes escrit en lletres i any escrit en xifres. [...]
3. Documentaci administrativa. El saluda. Dataci  [PDF, 734 kB]
Font Documentaci jurdica i administrativa
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
El saluda s un document que no s'ha de registrar. Per tant, noms duu una nica data, que s'estructura com segueix: poblaci (ja impresa), nom del mes escrit en lle- tres i any escrit en xifres. [...]
4. Funci distintiva.  [PDF, 853 kB]
Font Majscules i minscules
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
Els noms comuns i els noms propis que s'han generalitzat (tant els substantius com els adjectius) s'escriuen, normalment, amb minscula inicial. Els noms propis concrets (substantius i adjectius qualificatius i numerals que expressen ordre) s'escriuen, en general, amb majscula inicial. [...]
5. Documentaci jurdica. Presentaci. Signatures  [PDF, 734 kB]
Font Documentaci jurdica i administrativa
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
En primer lloc, signa l'advocat o l'advocada. A continuaci, signa la persona deman- persones ja figuren a l'encapalament del document, no cal repetir-los; per tant, l'es- tructura d'aquesta signatura s: ? rbrica ? rbrica Advocat/ada Demandant o procurador/a [...]
6. Equivalncies castell - catal. expedientar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducci de textos normatius del castell al catal
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
expedientar v tr-expedientar v tr / formar expedient loc v Determinar si la manera de procedir d'alg o d'una organitzaci s correcta, especialment si hi ha sospites que ha obrat incorrectament. NOTA: Sovint significa 'determinar que alg no ha obrat adequadament' i, per tant, tamb 'castigar'. [...]
7. Documentaci jurdica. La querella. Signatures  [PDF, 734 kB]
Font Documentaci jurdica i administrativa
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
Han de signar l'advocat o l'advocada i el procurador o la procuradora. En el cas que el poder del procurador o la procuradora no sigui especial, cal que signi tamb la persona querellant. repetir-los; per tant, l'estructura d'aquestes signatures s: ? rbrica ? rbrica ? rbrica Advocat [...]
8. Documentaci jurdica. La denncia. Formulaci de la denncia  [PDF, 734 kB]
Font Documentaci jurdica i administrativa
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
S'introdueix amb el verb denuncio i ha d'incloure la identificaci de la persona o de les persones, fsiques o jurdiques, denunciades. Desprs del verb principal, denuncio , que s transitiu, apareix el complement directe; per tant, cal evitar l'error d'introduir aquest complement amb la [...]
9. Documentaci administrativa. La carta. Signatura  [PDF, 734 kB]
Font Documentaci jurdica i administrativa
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
L'estructura ms habitual de la signatura d'aquest document s la segent: ? rbrica ? nom i cognoms ? crrec A diferncia de l'ofici, la carta, com que s un document interpersonal, dna prefe- rncia a la persona i el crrec se situa en aposici, en darrer lloc, i, per tant, no s'ha d'introduir [...]
10. Funci demarcativa. Inici de frase. Desprs de punts suspensius  [PDF, 853 kB]
Font Majscules i minscules
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
Aquest signe de puntuaci pot marcar l'acabament d'un perode i motivar, per tant, l'inici del segent amb majscula: [...] i, per tant, no m'hi poso ms... Aix no obstant, no deixa de sorprendre'm que [...] ( Diari de Sessions del Parlament de Catalunya , C-nm. 134, del 5 de mar de 1987, pg [...]
Pgines  1 / 8 
Pgina  1  2  3  4  5  6  7  8  Segent >>