Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

remada

f
1 mar [acci de remar] boga, remadura p fr.
2 [cada moviment de rems] palada, bogada.
3 [cop de rem] golpe de remo m.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions