Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

titular2

v. tr. [LC] Posar títol (a una obra, un article, una pel·lícula, etc.).
intr. pron. [LC] Dur per títol. Com es titularà el teu proper llibre?
tr. [LC] Donar (a algú) un títol acadèmic o professional.
intr. pron. [LC] Obtenir un títol acadèmic o professional. S'ha titulat en ciències polítiques per la Universitat de Londres.
tr. [IT] Determinar el títol (d'un fil).
tr. [QU] Valorar 2
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions