Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

climograma

m. [ME] Representació gràfica de les dades climàtiques anuals d'una localitat.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions