Resultats de la cerca frase exacta: 6

Fitxes de l'Optimot
1. Com es diu finiquito en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Treball
firmar la quitança. En canvi, la paraula liquidació designa l'arranjament final de comptes o el pagament d'un deute. Per exemple: En Joan invertirà els diners de la liquidació en bons de l'Estat. En resum, la quitança és el document que conté els termes en què s'ha fet una liquidació.  [...]
2. Usos del gerundi que no són admesos / 'El conductor es va adormir provocant un greu accident' o 'El conductor es va adormir, cosa que va provocar un greu accident'?
Font Fitxes de l'Optimot
copulatiu (equivalent a la conjunció i). Per exemple: Pop Urri fa anys que conquista els escenaris, i és (o bé de manera que és) una de les bandes més consolidades (i no ...sent una de les bandes més consolidades). El deute queda satisfet, i aquest document serveix de carta de pagament (i no El deute queda [...]
3. Criteris de redacció del rebut
Font Fitxes de l'Optimot
qui rep els diners. Conté, en general, les dades següents: capçalera de l'entitat que rep els diners identificació del rebut nom del pagador quantitat de diners rebuts concepte pel qual es fa el pagament (pot ser l'origen del deute, la referència a la factura corresponent, etc.) lloc i [...]
4. Exemple d'interlocutòria
Font Fitxes de l'Optimot
fiançar l'import del deute que hi havia. 2. Un cop transcorregut el termini de quinze dies sense que hagués consignat o fiançat l'import del deute que hi havia, es decidí mantenir la qualificació d'insolvència definitiva i s'ordenà esperar el transcurs del termini a què fa referència l'article 10 de la [...]
5. anàfores (traducció de textos jurídics) / referència a elements apareguts anteriorment
Font Fitxes de l'Optimot
6. Exemple de sentència
Font Fitxes de l'Optimot
Construccions Camps contra Josep Solà Mercader. Ordeno que no es lliuri cap quantitat a la part demandada mentre no es cancel·li el deute anterior. Condemno a les costes el codemandat rebel. Pel que fa a les costes de l'assentiment, cada part s'ha de fer càrrec de les seves i de la meitat de les comunes [...]