Resultats de la cerca frase exacta: 20

Fitxes de l'Optimot  | Convencions
11. Sigles: pronunciació
Font Fitxes de l'Optimot
(ema-essa-dos).  Pronunciació desplegada: aquest tipus de sigles es llegeixen desglossant tots els elements que formen el sintagma substituït per la sigla. Per exemple: CGPJ (Consell General del Poder Judicial), IPECC (Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana).  [...]
12. Criteris de redacció de la provisió
Font Fitxes de l'Optimot
orgànica del poder judicial articles 206 i 208 de la Llei d'enjudiciament civil article 141 de la Llei d'enjudiciament criminal El fonament per a l'estructuració d'aquest document és l'article 208 de la Llei d'enjudiciament civil i l'article 248 de la Llei orgànica del poder judicial. D'acord amb [...]
13. Criteris de redacció de la denúncia
Font Fitxes de l'Optimot
mandatari o d'una mandatària amb un poder especial, i que ha de ser signada per la persona denunciant o per una altra persona a qui aquesta ho demani, si no pot fer-ho ella mateixa. Pel que fa al tractament personal, recomanem de fer servir la primera persona del singular per a l'emissor (la persona [...]
14. Criteris de redacció de la sentència
Font Fitxes de l'Optimot
Llei orgànica del poder judicial estableixen altres característiques de les sentències: Les sentències es poden dictar oralment quan ho autoritza la llei. Són sentències fermes aquelles contra les quals no es pot interposar cap recurs, llevat dels extraordinaris que estableixi la llei. El [...]
15. Criteris de redacció dels escrits jurídics de les parts en la fase de desenvolupament
Font Fitxes de l'Optimot
no és imprescindible i, si hi apareix, es redueix a una remissió a les actuacions, atès que l'escriptura de poder ja ha estat presentada anteriorment. 3. Cos Aquest apartat és específic per a cada tipus de document i, com a norma general, es redueix a una exposició dels fets o dels motius pels [...]
16. Criteris de redacció de la interlocutòria
Font Fitxes de l'Optimot
redacció d'aquest document cal tenir en compte els requisits establerts per la legislació vigent: articles 245 i 248 de la Llei orgànica del poder judicial articles 206 i 208 de la Llei d'enjudiciament civil article 141 de la Llei d'enjudiciament criminal Segons l'article 208 de la Llei d [...]
17. coordinació (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
, exalumnes, periodistes... Si els elements coordinats són llargs o bé ja contenen la conjunció i, se sol escriure la coma abans de l'última conjunció. Per exemple: Es va llevar d'hora perquè no volia que li faltés temps per preparar-se, i va poder esmorzar còmodament a la taula del menjador amb totes les [...]
18. Criteris de redacció del currículum
Font Fitxes de l'Optimot
es presenta amb una sol·licitud o amb una carta de presentació, per especificar la plaça a què s'aspira, per destacar la idoneïtat com a candidat o per detallar les dades de contacte d'algunes persones per poder donar-ne referències. També és possible que, quan les circumstàncies ho exigeixin o ho [...]
19. Criteris de redacció del recurs contenciós administratiu
Font Fitxes de l'Optimot
o la procuradora i una fórmula per fer constar que té poders bastants per a aquesta representació. Habitualment, se sol·licita la devolució de l'escriptura de poder que presenta el procurador o la procuradora; aquesta petició pot aparèixer en aquest apartat o en un altressí. 2. Fórmula d [...]
20. Criteris de redacció de la demanda
Font Fitxes de l'Optimot
Pàgines  2 / 2 
<< Anterior  Pàgina  1  2