Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6577/2Darrera versió: 27.09.2017

Títol

Com es diu 'por lo pronto' en català? 

Resposta

L'expressió por lo pronto significa 'de primer moment, abans de tota altra cosa, provisionalment'. 

Amb aquest significat, en català es poden fer servir diferents expressions, segons el context: de primer, d'antuvi (també de bell antuvi o de primer antuvi), de moment, ara com ara, d'entrada, mentrestant, etc. Per exemple:

De primer semblava fàcil de resoldre.
Ara com ara, ens haurem de conformar amb el que tenim.
De moment, esperarem la seva resposta per saber què hem de fer.
D'antuvi, estigué temptat de no anar-hi.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions