Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

circ

1 m. [AR] [HIH] [LC] En l'antiga Roma, gran espai pla rectangular destinat a les curses de carros, jocs gimnàstics, etc., amb grades al voltant per als espectadors.
2 1 m. [JE] [LC] Local, fix o ambulant, amb grades circulars per als espectadors i un espai circular al mig on s'executen exercicis eqüestres, acrobàtics, etc.
2 2 m. [JE] [LC] Conjunt d'artistes i d'elements que formen part del circ.
2 3 m. [JE] [LC] Conjunt dels exercicis eqüestres, acrobàtics, etc., que s'executen en un circ. Una temporada de circ.
3 1 m. [GG] [GL] Forma de relleu glacial constituïda per una depressió semicircular de parets abruptes.
3 2 [FIA] [GL] circ lunar Relleu característic de la superfície lunar, que presenta una estructura circular amb el sector central deprimit i els vorells més o menys elevats, i és causat per l'impacte d'un cos celeste.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions