Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6977/2Darrera versió: 08.11.2019

Títol

És correcte 'identitari, identitària' en català? 

Resposta

L'adjectiu identitari, identitària és una paraula ben formada, a partir del substantiu identitat i el sufix -ari, -ària, amb el significat de 'relatiu a la identitat'. Per exemple:

Els signes identitaris de la cultura.
Va ser una manifestació identitària i reivindicativa.

 

Classificació

Categoria
Morfologia
Abreviacions