Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

pinta1

1 1 f. [ED] [LC] Estri que consisteix en una làmina prima oblonga de metall, fusta, os, vori, etc., proveïda de dents o pues més o menys espesses en una de les seves vores llargues o en ambdues, que serveix per a desembullar i pentinar el cabell. Pinta de pua.
1 2 f. [ED] [LC] Làmina anàloga a la pinta, de forma més o menys arquejada, que s'empra per a subjectar el cabell o com a adornament.
2 1 f. [LC] Estri de funció anàloga a la d'una pinta en alguns oficis.
2 2 [IT] pinta de desfer Pinta d'agulles d'acer emprada pels teixidors per a desteixir una part de roba quan s'hi ha produït algun defecte, o per a dissimular algun defecte sense desteixir la roba.
2 3 f. [IMF] Eina de torner que serveix per a fer les cares interiors de les rosques.
3 f. [IMF] Testa d'una doga de barril.
4 f. [BO] Part inferior del barret de molts bolets, que correspon a les làmines o als porus.
5 f. [LC] [ZOP] Esparrall.
6 1 f. [BOS] Cardó.
6 2 [BOS] pinta de bruixa Agulletes de bruixa.
6 3 [BOS] pinta de moro Cardó.
6 4 [BOS] [LC] pinta de Venus Agulles de pastor.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions