Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6891/1Darrera versió: 10.11.2011

Títol

És correcte aplaçar ('ajornar') en català? 

Com es diu aplazar en català? 

Resposta

ajornar 
deixar per a més endavant 
diferir  
perllongar 

És un castellanisme l'ús del verb aplaçar amb el sentit de 'deixar per a un altre dia, per a més endavant'. Amb aquest significat en català es poden usar els verbs ajornar, diferir i perllongar, o bé l'expressió deixar per a més endavant.

Així doncs, en comptes de dir:

Per culpa de la pluja l'àrbitre va haver d'aplaçar el partit
No volen aplaçar més el viatge: marxaran avui tant sí com no
Han decidit aplaçar fins al dia 30 l'atorgament del premi

es pot dir, per exemple:

Per culpa de la pluja l'àrbitre va haver d'ajornar el partit
No volen diferir més el viatge: marxaran avui tant sí com no
Han decidit perllongar fins al dia 30 l'atorgament del premi.

De la mateixa manera, cal dir ajornament en comptes de aplaçament, i inajornable en comptes de inaplaçable.

El verb aplaçar és correcte amb el sentit de 'contractar, donar treball (a un operari)' i amb el de 'prendre possessió del lloc corresponent en el treball'.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions