Resultats de la cerca frase exacta: 7

Diccionari castellà-català
1. empero (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
conj p fr 1 però, emperò. 2 [sin embargo] tanmateix, així i tot, això no obstant.  [...]
2. obstante (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
adj 1 p fr obstant. 2 no obstante [sin embargo] no obstant això (o això no obstant), malgrat això, això no contrastant, tanmateix, nogensmenys. No obstante, se pudo casar, això no obstant, es va poder casar. 3 no obstante [a pesar de] no obstant, malgrat, a pesar de. No obstante el [...]
3. aun (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
adv 1 [hasta] fins i tot, àdhuc, fins, ...i tot. Te daré cincuenta euros, y aun cien, et donaré cincuanta euros, i fins i tot cent (o cent i tot). 2 [sin embargo] tanmateix, malgrat tot. 3 aun así així i tot, tot i així. 4 aun cuando encara que. Aun cuando quisiera no podría, encara que [...]
4. embargo (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
5. no (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
no mucho no gaire. 17 no... nada no... gens. No te entiendo nada, no t'entenc gens. 18 no... nada no... res. No oigo nada, no sento res. 19 no obstante malgrat tot, això no obstant, així i tot, tanmateix. 20 no sin no sense. 21 no... sino no... sinó. No es su hermano sino su yerno, no és el [...]
6. modo (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
que de manera que. Se disfrazó de tal modo que nadie lo pudiese reconocer, es disfressà de manera que ningú no pogués reconèixer-lo. 17 de todos modos de tota manera, de totes maneres (o passades), sigui com vulgui, sigui com sigui, costi el que costi, tanmateix. 18 de un modo u otro d'una [...]
7. así (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
mismo me da así que asá, tant me fa així com aixà. 27 así sea així sia. 28 así y asá (o asao) així i aixà. 29 así y todo (o aun así, o ni aun así) així i tot, tanmateix. 30 de ser así en aquest cas, en cas d'afirmativa. 31 ¿no es así? oi?, oi que sí?32 o así [muletilla] etcètera. 33 o así [...]