Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

hepato- [o hepat-]

[LC] [MD] Forma prefixada del mot gr. hêpar hépatos, 'fetge'. Ex.: hepatocele, hepatologia, hepatàlgia.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions