Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6875/3Darrera versió: 02.11.2017

Títol

'com' + gerundi 

'com perdonant-me' o 'com si em perdonés'? 

Nova gramàtica 

Resposta

La construcció com + gerundi es fa servir, en registres informals, per suavitzar l'acció que expressa el gerundi. Per exemple:

Es va estirar al sofà com donant-se per vençut.
Em mira com perdonant-me la vida.

Si es vol evitar aquesta construcció, es poden fer servir les expressions mig + gerundi o com si + verb en subjuntiu. Per exemple:

Es va estirar al sofà mig donant-se per vençut.
Em mira com si em perdonés la vida.


 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions