Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

un2 una

1 1 adj. [LC] [MT] Dels adjectius numerals cardinals, el que indica el nombre del qual tots els altres nombres són agregats. Ell no té sinó un fill. El meu oncle ha comprat una casa, no dues. Dels dos llibres, n'he perdut un. Avui fa un any que va morir el seu pare. Un ganivet i tres forquilles. Només té una destral. Uns molls. Unes tisores, unes pinces, unes tenalles.
1 2 m. [LC] [MT] Nombre del qual, en la sèrie de nombres naturals, tots els altres són agregats, u, 1. Un i un fan dos. Comptar d'un a cent. Esteu a punt? Un, dos, tres, va!
2 f. [LC] la una La primera hora després del migdia o de la mitjanit.
3 1 [LC] a l'una loc. adv. A un temps, unidament.
3 2 [LC] tot d'una loc. adv. a) De sobte, tot seguit.
3 2 [LC] tot d'una loc. adv. b) De seguida.
4 1 art. [LC] Forma que revesteix l'article indefinit. El seu pare és un metge molt bo.
4 2 art. [LC] Un qualsevol. N'hi ha prou que parli un delegat. Per poc que llegeixis, trobaràs un llibre que t'agradarà. No va endevinar ni una sola resposta.
4 3 art. [LC] Un determinat. Hi va haver una resposta que no va endevinar.
5 1 pron. [LC] Una persona, una cosa. Aquest és un d'ells.
5 2 pron. [LC] Persona o cosa en relació amb una altra. Entre uns i altres en traurem l'entrellat.
5 3 [LC] l'un i l'altre Tots dos. Començaren a plorar l'un i l'altre. No beureu vi ni l'una ni l'altra.
5 4 [LC] fer-ne una de les meves (o de les nostres, etc.) Fer una entremaliadura, tenir una ocurrència, una sortida.
5 5 [LC] ni un Cap, no cap. —Que tens cap barra de pa? —Ni una, no me'n queda cap.
5 6 [LC] ni un per remei Cap absolutament.
6 adj. [LC] No vari, constituint una unitat. S'ha d'anar a una ortografia una.
7 1 pron. [LC] [masc. u
]
ésser tot u Ésser tot una mateixa cosa, ésser tant una cosa com l'altra. Enfilar-se a la cadira i caure va ser tot u.
7 2 [LC] no ésser tot u això que allò Ésser això tota altra cosa que allò.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions