Resultats de la cerca bsica: 5

Fitxes de l'Optimot  | Lxic
1. educant o educand?
Font Fitxes de l'Optimot
Les formes educant i educand tenen significats diferents. El mot educant s el gerundi del verb educar. Per exemple: Ests educant el teu fill. En canvi, un educand s la persona que rep l'educaci. Per exemple: Tu ets l'educand de la teva institutriu.  [...]
2. multiplicant o multiplicand?
Font Fitxes de l'Optimot
Les formes multiplicant i multiplicand tenen significats diferents. El mot multiplicant s el gerundi del verb multiplicar. Per exemple: Multiplicant aquest nmero per aquesta xifra, obtindrs el resultat. En canvi, el mot multiplicand s el nombre que s'ha de multiplicar per un altre. Per [...]
3. examinant o examinand?
Font Fitxes de l'Optimot
Les formes examinant i examinand tenen significats diferents. El mot examinant s el gerundi del verb examinar. Per exemple: Aquests darrers mesos m'he estat examinant de tots els cursos de solfeig per treure'm el ttol. En canvi, un examinand s la persona que fa un examen. Per exemple: Uns [...]
4. sumant o sumand?
Font Fitxes de l'Optimot
Les formes sumant i sumand tenen significats diferents. El mot sumant s el gerundi del verb sumar. Per exemple: Sumant les despeses d'allotjament he vist que ens sortiria massa car. En canvi, el mot sumand fa referncia als nombres que s'han de sumar a l'hora de fer una suma. Per exemple: Avui [...]
5. incls o incls? / incloent o incloent-hi?
Font Fitxes de l'Optimot
no incls quan plou). Sovint es fa servir el gerundi del verb incloure amb el significat de 'comprendre', 'fer que una cosa en contingui una altra'. Amb aquest valor, regeix un complement preposicional (incloure una cosa en una altra), que queda representat amb el pronom hi. Per exemple: A l [...]