Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

tajante

adj
1 tallant.
2 fig [categórico] terminant, rotund -a, categòric -a, contundent. Una respuesta tajante, una resposta terminant.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions