Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 2050/3Darrera versió: 02.11.2017

Títol

'tot i volent' o 'tot i voler'? 

'tot i' + gerundi 

gerundi + 'i tot' 

Nova gramàtica 

Resposta

La locució tot i + gerundi es fa servir per expressar una oposició, malgrat que per expressar aquest significat és més habitual fer servir la locució tot i seguida d'una subordinada encapçalada  per la conjunció que o bé, la locució tot i seguida d'una oració d'infinitiu o d'un sintagma nominal. Per exemple:

Tot i volent arribar a l'hora, van fer tard a la festa.
Tot i que volien arribar a l'hora, van fer tard a la festa.
Tot i voler arribar a l'hora, van fer tard a la festa.
Tot i el desig d'arribar a l'hora, van fer tard a la festa.

Per expressar una oposició, també és possible utilitzar la locució i tot posposada a un gerundi, a un adjectiu o participi, o bé a un sintagma preposicional. Per exemple:

Volent i tot, no van poder arribar d'hora a la festa.
Cansada i tot, no va voler faltar a la festa.
Sense música i tot, la festa va continuar fins a la matinada.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions