Optimot. Consultes lingŘÝstiques - Llengua catalana

peu

m
1 anat pie.
2 anat [d'animal] pata f. Animals de peu forcat, animales de pata hendida.
3 [de mitja, de mitjˇ] pie.
4 [d'un arbre, d'una muntanya] pie.
5 [mesura de longitud] pie.
6 [d'un vers] pie.
7 [tint] pie.
8 fig [fonament] pie.
9 agr [d'un empelt] pie.
10 agr [d'oliva molta] pie, noque.
11 pl [del llit] pies. Et deixo una manta als peus del llit, te dejo una manta a los pies de la cama.
12 a peu [caminant] a pie, a pata fam.
13 a peu coix a la pata coja.
14 a peu de fÓbrica a pie de fßbrica.
15 a peu de pÓgina a pie de pßgina.
16 a peu d'obra al pie de la obra.
17 a peu dret [dempeus] de pie (o de pie derecho, o de pies), en pie.
18 a peu eixut [sense mullar-se] a pie enjuto.
19 a peu ferm fig [sense recular] a pie firme.
20 a peu pla al mismo nivel. El seu pis Ús a peu pla del carrer, su piso estß al mismo nivel de la calle.
21 a peus junts a pies juntillas (o a pie juntillas).
22 a puntades de peu fig a patadas. El van acomiadar a puntades de peu, le despidieron a patadas.
23 al peu de al pie de.
24 al peu de la lletra fig al pie de la letra.
25 als peus de fig [a la disposiciˇ de] a los pies de.
26 anar amb peus de plom fig ir (o andar) con pies de plomo.
27 arrossegar els peus [en caminar] arrastrar los pies.
28 arrossegar-se als peus d'alg˙ fig arrastrarse a los pies de alguien.
29 besar els peus fig besar los pies.
30 cercar (o buscar) cinc (o tres) peus al gat fig i fam buscarle tres pies al gato.
31 conŔixer de quin peu es dol fig saber de quÚ pie cojea uno (o dˇnde le aprieta el zapato).
32 de cap a peus [del tot] de pies a cabeza.
33 defensar (o sostenir) una cosa a peu i a cavall fig defender a capa y espada.
34 donar peu fig dar pie.
35 en peus [dempeus] en pie, de pie.
36 en peu de guerra fig en pie de guerra.
37 entrar amb bon peu fig [comenšar bÚ] entrar (o empezar) con buen pie, entrar con pie derecho.
38 Ússer al peu del canˇ fig estar al pie del ca˝ˇn.
39 Ússer mÚs vell que anar a peu ser mßs viejo que el andar a pie.
40 estar lligat de peus i mans fig estar atado de pies y manos.
41 fer peu d'Ónec mar arrejerar, fondear por proa y por popa.
42 fer una cosa amb els peus fig hacer una cosa con los pies.
43 ficar els peus a la galleda (o ficar-se de peus a la galleda) fig meter la pata.
44 llanšar-se als peus d'alg˙ fig echarse a los pies de alguien.
45 llevar-se amb el peu esquerre (o amb l'altre peu) fig levantarse con el pie izquierdo.
46 no moure un peu que no... (o sense que...) fig no dar un paso sin que....
47 no posar els peus en un indret no poner los pies en un sitio.
48 no tenir ni cap ni peus fig no tener pies ni cabeza.
49 no tocar de peus a terra fig i fam vivir (o estar) en las nubes.
50 pensar amb els peus fig pensar con los pies.
51 perdre peu [a l'aigua] perder pie.
52 peu d'atleta [afecciˇ cutÓnia] pie de atleta.
53 peu de cabra zool [Lepas, Pollicipes i Scalpellum sp] percebe, pie de cabra.
54 peu de cabra tecnol menestrete, pie de cabra.
55 peu de colom bot [Onosma echioides] orcaneta amarilla, onosma.
56 peu de davant, de darrere pata delantera, trasera.
57 peu de gall transp pie de gallo.
58 peu de gall bot [Lamium amplexicaule] lamio.
59 peu de l'arc arquit salmer.
60 peu de llebre bot [Trifolium arvense] pie de liebre, lagopo.
61 peu de lleˇ bot [Alchemilla vulgaris] pie de leˇn.
62 peu de pÓgina pie de pßgina.
63 peu de pelicÓ zool [Aporrhais pespelecani] pie de pelÝcano.
64 peu de pinya med [malformaciˇ] pie equino.
65 peu de porc mano de cerdo.
66 peu de porc [nus mal fet] nudo mal hecho.
67 peu de rata bot [Ramaria sp] manecillas.
68 peu de rei tecnol [calibrador] pie de rey.
69 peu de rentamans (o de ribella) palanganero.
70 peu de roda mar pie de la roda, briˇn.
71 peu d'impremta grÓf pie de imprenta.
72 peu dret arquit pie derecho.
73 peu pla anat pie plano.
74 picar de peus patalear, patear, pernear.
75 poder-hi pujar de peus fig poder tener por seguro, poder estar seguro. Que aquests dos s'acabaran barallant ja hi pots pujar de peus, puedes tener por seguro que estos dos terminarßn peleßndose.
76 posar els peus plans fig [anar amb compte] andar (o estar, o ir) con ojo, andar (o ir) con pies de plomo.
77 posar-li el peu a la gola (o al coll) fig [sotmetre alg˙] ponerle el pie encima (o sobre el cuello).
78 prendre peu [aprofitar-se] tomar pie.
79 restar en peu [una qŘestiˇ, un problema] quedar en pie.
80 saber quin peu calša fig [no fiar-se'n] saber cˇmo las gasta.
81 saber quin peu calša fig [tenir apamat] conocer bien.
82 sense moure un peu fig [sense fer res] sin dar un paso.
83 sortida de peu de banc fig [disbarat] salida de pie (o pata) de banco, salida de tono.
84 tenir el peu a l'estrep fig estar con el pie en el estribo.
85 tenir (o estar amb) un peu a dintre i un peu a fora fig i fam [en un lloc] estar con un pie en el aire.
86 tenir un peu a la tomba (o al clot, o a la fossa) fig [agonitzar] tener un pie en el hoyo.
87 tocar de peus a terra fig tener los pies en el suelo.
88 trobar peu [a l'aigua] hacer pie.
EnciclopŔdia Catalana
Abreviacions