Resultats de la cerca frase exacta: 2

Ortografia catalana
1. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS LATERALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
En mots patrimonials, tots dos sons laterals, [ ? ] i [l], es geminen en una sŔrie de casos, i llavors s'escriuen amb les grafies tll i tl. La grafia tll representa el so [ ?? ]: ametlla, batlle, espatlla, motlle, motllura, rotllo, vetlla; Rotllan (antrop˛nim), Batllori, Cotlliure (per˛ Bell - lloc [...]
2. La grafia dels mots. L'APĎSTROF
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
humilia. Els pronoms febles em, ens, et, el, els, es i en revesteixen, respectivament, les for-mes redu´des 'm, 'ns, 't, 'l, 'ls, 's i 'n, darrere d'un verb o d'un altre pronom acabat en una vocal que no sigui una u segon element d'un diftong: mira'm, se'm queixa; deixaş'ns, se'ns espatlla, perdre [...]