Optimot. Consultes lingŘÝstiques - Llengua catalana

fila

f
1 [uno tras otro] fila, filera.
2 [uno al lado de otro] rengle m, fila, filera, renglera.
3 [en un cine, un teatro, etc] fila, filera, rengle m, renglera.
4 alistarse en las filas de seguir la bandera de.
5 cerrar (o estrechar) las filas fig estrŔnyer les files, fer (o formar) pinya.
6 en fila en fila.
7 en fila india en fila Ýndia, l'un darrere l'altre.
8 en filas mil [haciendo la mili] al servei, al servei militar, fent el soldat.
9 en filas mil [un militar] en servei, en actiu.
10 llamar a filas mil cridar al servei (o al servei militar).
11 írompan filas! mil rompeu (o trenqueu) files!
12 tenerle fila a uno fam no poder veure alg˙, tenir-li bola a alg˙.
EnciclopŔdia Catalana
Abreviacions