Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

cel·lular

adj. [LC] [BI] Relatiu o pertanyent a la cèl·lula.
adj. [BI] Constituït per cèl·lules. Teixit cel·lular. Plantes cel·lulars. Suc cel·lular.
adj. [DE] Que conté cel·les o departaments tancats. Van ser traslladats al jutjat en un cotxe cel·lular.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions