Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

eqüestre

adj. [HIH] Relatiu o pertanyent als cavallers. Orde eqüestre.
adj. [LC] [AGR] Relatiu o pertanyent al cavall o a l'equitació. Un concurs eqüestre. Exercicis eqüestres.
adj. [LC] [JE] Format per acròbates, saltimbanquis, etc., que fan exercicis amb cavalls. Companyia eqüestre. Circ eqüestre.
adj. [LC] Que representa una persona a cavall. Estàtua eqüestre. Retrat eqüestre.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions