Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

aguadero -ra

adj
1 impermeable. Capa aguadera, capa impermeable.
2 d'aigua. Botas aguaderas, botes d'aigua.

m
3 abeurador.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions