Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6965/2Darrera versió: 21.09.2017

Títol

'guanyar per' o 'guanyar de'? 

'perdre per' o 'perdre de'? 

Verbs amb complement de mesura 

Resposta

Els verbs guanyar, perdre i algun altre, com per exemple superar vèncer, accepten un complement introduït amb les preposicions per o de, que expressa la mesura en què es guanya o es perd. Per exemple:

El concursant ha perdut de dos punts.
El nostre equip ha guanyat l'altre per cinc a dos.
El jugador ha superat el seu rival per molts punts.

En el llenguatge esportiu i dels mitjans de comunicació també es construeixen aquestes oracions sense cap preposició:

El nostre equip guanya tres a un.
El nostre equip perd un a dos.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions