Resultats de la cerca frase exacta: 8

Fitxes de l'Optimot
1. Abreviacions de pes brut
Font Fitxes de l'Optimot
p. b. PB L'abreviatura de pes brut és p. b. La sigla de pes brut és PB.  [...]
2. Sigla de producte interior brut
Font Fitxes de l'Optimot
PIB La sigla de producte interior brut és PIB.  [...]
3. Sigla de producte nacional brut
Font Fitxes de l'Optimot
4. Adjectius amb funció adverbial / parlar clar, cantar fluix, anar ràpid
Font Fitxes de l'Optimot
parla ràpid i no l'entenc recte: Va seguir recte i va desaparèixer entre la boira sa: Per viure bé cal menjar sa seguit: Tota la tarda que plou seguit D'altres sovint formen part d'expressions lexicalitzades: costar car (sentit figurat), filar prim, jugar net o jugar brut, mirar prim, mirar fix, pagar [...]
5. Abreviatures i sigles més habituals: P
Font Fitxes de l'Optimot
pagament: pag. pagament immediat: p. i. pagaré: p/ pàgina: p., pàg. paquet: paq. parada: par. parcel·la: parc. particular: part. partida: part. passat: pt. passatge: ptge. passeig: pg. en pau descansi (o descansi en pau): EPD pavelló: pav. pes brut: p. b., PB pes net: p. n., PN petita i mitjana [...]
6. Com es diu rajar ('criticar') en català?
Font Fitxes de l'Optimot
, dir el nom del porc, dir-ne de tots colors, dir-ne de verdes i madures, dir-ne de coents, dir fàstics d'algú, deixar algú com un drap brut, repassar (o fer una repassada), estripar contra algú, dir les mil pestes, posar a parir, deixar verd algú, tirar (alguna cosa) per terra, etc. Per exemple [...]
7. Com es diu A río revuelto, ganancia de pescadores en català?
Font Fitxes de l'Optimot
agrada. En temps de belluga, campi qui puga. Treure profit de l'embolic. Pescar en aigua tèrbola a molts agrada. Pescar en aigües tèrboles. A riu brut de torrentada, es peix es fa xalada.  [...]
8. Abreviatures, sigles, acrònims i símbols: cursiva
Font Fitxes de l'Optimot
publicar el llibre 1191: de l'URSS a la CEI (títol de llibre) la sigla corresponent a producte interior brut és PIB (ús metalingüístic) Símbols Els símbols, en general, s'escriuen en rodona, però es poden escriure en cursiva per qüestions tipogràfiques; per exemple, quan se'n fa un ús metalingüístic: el [...]