Resultats de la cerca frase exacta: 23

Fitxes de l'Optimot
1. Abreviacions de desembre
Font Fitxes de l'Optimot
des. DS L'abreviatura de desembre és des. El símbol de desembre és DS. [...]
2. Expressions temporals: 'a' davant de data / 'a' davant de data: 'balanç a 31 de desembre'
Font Fitxes de l'Optimot
presentat el balanç de situació a 31 de desembre de 2018 (i no el balanç a l'últim dia de desembre o el balanç al darrer mes de l'any).  [...]
3. 'Palma de Mallorca' o 'Palma'?
Font Fitxes de l'Optimot
Actualment, el topònim oficial de la capital de l'illa de Mallorca és Palma.  La Llei 8/2008, de 5 de juny, de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca, estableix que la forma oficial del topònim és Palma, i no Palma de Mallorca. Aquest canvi de [...]
4. Ús de l'article davant del mot Nadal
Font Fitxes de l'Optimot
més a un valor conceptual, també és possible posar-hi l'article. Per exemple: (El) Nadal pot ser una festa molt trista, per a molta gent.  Som a 15 de desembre: ja tenim (el) Nadal a sobre.  La meva germana ha anat a passar (el) Sant Joan a Llívia. Finalment, cal tenir en compte que quan aquestes [...]
5. Ortografia de la essa sonora: 's' i 'z'
Font Fitxes de l'Optimot
de rosa o actualitzar, es pot escriure amb dues grafies: s (essa) i z (zeta). A inici de mot s'escriu sempre z: zebra, zero, zig-zag, zona; Zacaries, Zuric, etc. Entre vocals s'escriu: s en la majoria de casos: camisa, crisi, desembre, gasela, hisenda, museu, peresa, posar, resistir, tesi [...]
6. vicerector o vicerectora d'universitat (tractament protocol·lari)
Font Fitxes de l'Optimot
senyor, senyora La Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, conté una disposició addicional tretzena en la qual es determina que les autoritats universitàries rebran el tractament de senyor o senyora, seguit de la [...]
7. degà o degana de facultat universitària (tractament protocol·lari)
Font Fitxes de l'Optimot
senyor degà, senyora degana La Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, conté una disposició addicional tretzena en la qual es determina que les autoritats universitàries rebran el tractament de senyor o senyora [...]
8. rector o rectora d'universitat (tractament protocol·lari)
Font Fitxes de l'Optimot
Rector Magnífic, Rectora Magnífica La Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, conté una disposició addicional tretzena en la qual es determina que les autoritats universitàries rebran el tractament de senyor o [...]
9. ús dels tractaments protocol·laris a la universitat
Font Fitxes de l'Optimot
La Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, conté una disposició addicional tretzena en la qual es determina que les autoritats universitàries rebran el tractament de senyor o senyora, seguit de la denominació del [...]
10. Abreviatures dels mesos de l'any
Font Fitxes de l'Optimot
s'abreuja juliol: jul. agost: ag. setembre: set. octubre: oct. novembre: nov. desembre: des. Els mesos de març, maig i juny no s'abreugen perquè són paraules d'una sola síl·laba. Dins d'un text convé fer servir la forma sencera dels mesos, ja que sempre és més clar el mot sencer que l'abreviatura, encara [...]
Pàgines  1 / 3 
Pàgina  1  2  3  Següent >>