Resultats de la cerca frase exacta: 2

Ortografia catalana
1. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
representa per s entre vocals: ase, brusa, camisa, casa, cervesa, cosac, cosí, desembre, desig, entusiasme, filòsof, física, hisenda, lasanya, mesura, museu, música, residu, rosa, rosegar, tisora, tresor, visual; casar, cosir, gosar, posar, resar; Cèsar, Isaac, Isaïes, Isidor, Isidre, Josep, Josuè, Matusalem [...]
2. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS NASALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
alguns parlars (banc, francmaçó, plànc ton; fang , pingponguista). Quan la pronun­ ciació, doncs, no indica si cal escriure una m o una n, cal regir-se per les normes següents: a) S'escriu m davant b, p i m: ambició, ambient, cambra, combat, desembre, e­mbolic, ombra, ram bla, semblar, també, timbal [...]