Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 4182/3Darrera versió: 13.09.2012

Títol

òrgans de gestió (majúscules i minúscules) 

Resposta

En les denominacions dels òrgans de gestió d'organismes i entitats oficials i no oficials, s'escriuen amb majúscula inicial tots els noms i adjectius que en formen part. Per exemple: 

la Junta Directiva de l'Ateneu Barcelonès
el Consell de Direcció de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
la Secretaria General del Departament de...
S'ha rebut de la Vocalia de Muntanya del Centre Excursionista de...
el Servei de Publicacions del Parlament de Catalunya
la Comissió de Cultura
la Ponència nomenada ahir
el Ple de l'Ajuntament del Prat 
el Consell Escolar de l'IES Jaume Callís

En canvi, les denominacions genèriques i els plurals aglutinadors s'escriuen amb minúscules. Per exemple: 

Tots els ateneus han de tenir una junta directiva.
La Corporació Catalana és regida per un consell de direcció i una gerència.
Les secretaries generals han de vetllar per...
Les vocalies de cultura de les entitats cíviques...
els serveis del Parlament
els treballs en comissió
Aquesta qüestió no s'ha pogut estudiar en ponència.
En les sessions dels plens...
els consells escolars dels instituts de la comarca

 

Classificació

Categoria
Convencions .Majúscules i minúscules
Abreviacions