Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6803/6Darrera versió: 18.11.2020

Títol

Si o en oracions exclamatives i afirmatives 

Si que la farem bona! o Sí que la farem bona!

Resposta

Cal no confondre la conjunció si (sense accent gràfic) amb l'adverbi afirmatiu (amb accent diacrític).

La conjunció si, sense accent gràfic, pot introduir oracions emfàtiques. Per exemple:

Mireu si n'hi ha de possibilitats!
Em dius que potser tinc raó... I tant si en tinc!

També es pot fer servir la locució conjuntiva si que, amb la qual s'emfasitza una oració que denota sorpresa, queixa, lamentació o ironia. Per exemple:

Ara pla! Si que la farem bona!
Si que triga... Vols dir que se'n recorda?

En canvi, l'adverbi afirmatiu , que duu accent diacrític, s'usa per respondre afirmativament a preguntes. Per exemple:

Pregunta: Què dius? Que triga?
Resposta: Sí que triga, sí o Sí, triga molt.

Tal com es veu en els exemples anteriors, i a diferència de la conjunció si, el afirmatiu se separa del verb amb una coma o bé necessita la conjunció que. Per exemple:

Va contestar que sí que venia (i no Va contestar que sí venia)
Això sí que t'ho pots permetre (i no Això sí t'ho pots permetre).

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions