Resultats de la cerca frase exacta: 21

Ortografia catalana
1. Les lletres. LA LLETRA H
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
remarcar que alguns cultismes que s'havien escrit tradicionalment amb h, especialment els que contenien els grups ch, rh i th, com ara cor 'conjunt de persones que canten plegades' i derivats (coral, corista), tesaurus o ro (lletra grega) s'escriuen sense, i que determinats manlleus com absenta, braman (i [...]
2. Les lletres. LA LLETRA H
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
preposici de (?4.1.2e): ganes de halar, la haima, el haussa, la Universitat de Hlsinki. En canvi: un jugador d'handbol, un uniforme d'hssar, es va fer l'harakiri. En els manlleus, cal distingir el so aproximant glotal sord [h], representat amb la lletra h, del so fricatiu velar sord [x], representat amb [...]
3. Les lletres. LA LLETRA X
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
En catal, la grafia x t dos valors diferents. En els mots patrimonials representa el so fricatiu palatoalveolar sord [ ? ] (que, segons els casos, alterna amb l'africat cor-responent [? t?? ];? ?2.6.7). En els cultismes i en alguns mots manllevats representa el grup de sons [ks], sovint sonoritz [...]
4. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
L'alfabet catal prov de l'alfabet llat i consta de vint-i-sis lletres, ordenades se-gons un sistema convencional, de la manera que mostra el quadre 1. Cada lletra t dues formes diferents: la lletra minscula (o, simplement, mins-cula), que s la lletra d'escriptura o impressi ordinria i que [...]
5. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Les lletres modificades Hi ha lletres que es poden modificar amb signes afegits, els diacrtics, per a indi-car un valor distint del que tindria la lletra corresponent sense el diacrtic. Amb l'addici dels diacrtics, aquestes lletres esdevenen lletres modificades i representen valors concrets [...]
6. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
La grafia dels sons [t] i [d] : t i d 2.7.3.1. A comenament de sllaba, els sons oclusius dentals [t] i [d] es represen-ten, respectivament, per t i d: taula, temps, tirar, tornar, turisme, treball; catal, costa, futur, hotel, lletra , pilota, ratol, setembre, Antoni, Ester, Teresa, Estagell [...]
7. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
[k] qu queixal, quinze, boques, adquirir; Miquel, Raquel; Queralbs, Tquio Hug, Sigfrid k karate, koin, kurd, whisky; Kant, Kenya, Kuwait, Pakistan A la columna de la grafia, la lletra v representa la pronncia [b] en els parlars en qu s'ha perdut la distinci entre [b] i [v]. Aix mateix, en [...]
8. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
que no en tots: flor, dir; malalt, punt; fecund; camp; tomb. b) Una mateixa lletra pot correspondre a sons diferents, com es pot veure en cada s de sosa (la primera, sorda, i la segona, sonora), i lletres diferents es poden pronun-ciar amb un mateix so, com mostra cada [s] de soci. Hi ha lletres, com [...]
9. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS NASALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, Humbert, Benigembla, Gombrn, Vimbod, Moambic; ample, campana, empipar, exemple, imperi, important, omplir, tempesta, timp, Empar, Pompeu, Amposta, Pamplona; commemoraci, commoci, gemma, em malaltir, immens, immbil, summa 'recopilaci' (cf. suma 'addici'), Emmanuel, Emma, Imma, Amman. La lletra n [...]
10. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
sonoritat de [p] i [b], l's de p i b s'ajusta a les regles segents: a) A final de mot, darrere vocal tona o consonant s'escriu p o b segons la lletra que presentin les formes flexives o els derivats. En conseqncia, la lletra que hi ha al derivat indica la grafia del mot primitiu: etop (cf. Etipia [...]
Pgines  1 / 3 
Pgina  1  2  3  Segent >>