Optimot. Consultes lingŘÝstiques - Llengua catalana

els

art m
1 [plural d'el] los. Els amics d'en Joan, los amigos de Juan. Els visitants de les runes, los visitantes de las ruinas.

m
2 els meus, els teus, els seus, els nostres, els vostres mis, tus, sus, nuestros, vuestros. Els meus pares no volen conŔixer els teus avis, mis padres no quieren conocer a tus abuelos. Els nostres mitjans no ens ho permeten, nuestros medios no nos lo permiten. Els seus enemics no el deixen tranquil, sus enemigos no le dejan tranquilo.

pron
3 [plural d'el; i les formes 'ls darrere verb o pronom acabats en vocal altra que u, -los, darrere verb acabat en u o consonant, -els, darrere pronom acabat en consonant] los. Emporteu-vos-els, llevßoslos. No els conec, no los conozco. Compta'ls bÚ!, ícuÚntalos bien!
4 [plural de li] les. No els fa cap grÓcia, no les hace ninguna gracia. Parla'ls d'aquest tema, hßblales de este tema.
EnciclopŔdia Catalana
Abreviacions