Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

capa

f
1 [peça de vestir] capa.
2 [aparença] capa. Amb aquella capa d'innocència enganya tothom, con aquella capa de inocencia engaña a todo el mundo.
3 mar capa.
4 [d'una substància] capa. Una capa de guix, de vernís, una capa de yeso, de barniz.
5 [tel] tela, película.
6 [mà de pintura] capa.
7 [estrat social] capa.
8 geol capa.
9 aguantar la capa fig i fam ir de carabina, llevar la cesta.
10 capa d'aigua (o de pluja) capa aguadera.
11 capa magna crist capa magna (o consistorial).
12 capa pluvial crist capa pluvial.
13 de capa i espasa de capa y espada.
14 la capa tot ho tapa fig la capa todo lo tapa.
15 posar-se a la capa mar ponerse a la capa.
16 sota capa de [sota pretext de] bajo (o so) capa de.
17 sota la capa del cel (o del sol) bajo (o debajo de) la capa del cielo.
18 tirar la capa al toro fig i fam [prendre una decisió] liarse la manta a la cabeza.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions